Vatandaşın biri sormakta; Bu memlekette yüzü gülen, bahtiyar insan yok mu? Olmazmı

Vatandaşın biri sormakta;  Bu memlekette yüzü gülen, bahtiyar insan yok mu? Olmazmı
- Hayattında 180 Milyon dolar Parayı birarada göremeyen adamlar 180 Milyon dolar ve fazlası parayla uğraşan adamların Avukatlığını yapmaktalar..Az Vergi Ödemek İçin Yatına Amerikan Bayrağı Takıyor —– Düzenler halinden hep memnun, düzülen ne zaman değişecek ondan haber verin. ’‘düzenin değil düzülenlerin değişmesi gerek artık..”
https://2.bp.blogspot.com/-riUXqShE2oE/WU2Xlhv-G8I/AAAAAAAALpI/X_rTlosZD3sNcovVYqM6SRemtx7X5g-uACLcBGAs/s1600/Bunlar%2Bvar%2Bolmazm%25C4%25B1%2B-%2BHayatt%25C4%25B1nda%2B180%2BMilyon%2Bdolar%2BParay%25C4%25B1%2Bbirarada%2Bg%25C3%25B6remeyen%2Badamlar%2B180%2BMilyon%2Bdolar%2Bve%2Bfazlas%25C4%25B1%2Bparayla%2Bu%25C4%259Fra%25C5%259Fan%2Badamlar%25C4%25B1n%2BAvukatl%25C4%25B1%25C4%259F%25C4%25B1n%25C4%25B1%2Byapmaktalar..Az%2BVergi%2B%25C3%2596demek%2B%25C4%25B0%25C3%25A7in%2BYat%25C4%25B1na%2BAmerikan%2BBayra%25C4%259F%25C4%25B1%2BTak%25C4%25B1yor%2B%25E2%2580%2594%25E2%2580%2593%2BD%25C3%25BCzenler%2Bhali.jpg
“Yüzlerce, binlerce iş bitirici, yağcı, balcı, tokatçı, vurguncu'ların dönemi birer çıkar ve avanta şirketi gibi..“ Niyazi" Dalkavukluk diz boyu..! Ciğerci kedisi gibi önlerine atılacak kemik beklentisiyle şirinlik yapıyor aşağılık onursuzlar ! Birisi “ganimet paylama"kavgası ile gemisine ABD bayrağı asıp vergi kaçırırken , Bir yan da vatan evlatları şehit oluyor. Bir şeyler yalnış değil mi?

https://3.bp.blogspot.com/-zRleiMt4GKY/WU2XtjHW62I/AAAAAAAALpM/UAWDNwY8TGwMryliSbdinHdAr8rzKJmDQCLcBGAs/s1600/%25E2%2580%259CY%25C3%25BCzlerce%252C%2Bbinlerce%2Bi%25C5%259F%2Bbitirici%252C%2Bya%25C4%259Fc%25C4%25B1%252C%2Bbalc%25C4%25B1%252C%2Btokat%25C3%25A7%25C4%25B1%252C%2Bvurguncu%2527lar%25C4%25B1n%2Bd%25C3%25B6nemi%2Bbirer%2B%25C3%25A7%25C4%25B1kar%2Bve%2Bavanta%2B%25C5%259Firketi%2Bgibi..%25E2%2580%259C%2BNiyazi%2BDalkavukluk%2Bdiz%2Bboyu..%2521%2BCi%25C4%259Ferci%2Bkedisi%2Bgibi%2B%25C3%25B6nlerine%2Bat%25C4%25B1lacak%2Bkemik%2Bbeklentisiyle%2B%25C5%259Firinlik%2Byap%25C4%25B1yor%2Ba%25C5%259Fa%25C4%259F%25C4%25B1l%25C4%25B1k%2Bo.jpg
Bu memlekette yüzü gülen, bahtiyar insan Çoğunlukta kardeş “Yüzlerce, binlerce iş bitirici, yağcı, balcı, tokatçı, vurguncu'ların dönemi, ‘başımıza bir Özal hanedanı’ türemişti. Semra, Ahmet, Zeynep, Efe… Ve çevrelerini kuşatan yağcılar, yalakalar. Önlerinde diz çöken, ellerini öpen koskoca iş adamları, hanedanı hediye yağmuruna tutan papatyalar… Hasbahçe geceleri, dış gezilerdeki rezillikleri Özal, bugünkü durumun temellerini attı… Türkiye'yi bu noktaya getiren 'arabesk liberalizm’, nam-ı diğer 'liboşizm'dir.”
. Bilhassa Rotary ve Lions klüpler onun zamanında altın çağını yaşamıştır. “Benim memurum işini bilir” diyerek rüşvet, yolsuzluk, hayali ihracat ve her türlü gayri meşru ve ahlak dışı fiilleri yaygınlaştırmıştır.

Hırsız dindarlar, vurguncu Sözde milliyetçiler, talancı ve yolsuz solcular onun zamanında türemiştir. Daha önce Allah'a, solcu veya sağcı olsun davasına inanan insanlar paraya tapar olmuş ve Türk milleti tarihinde görmediği bir ahlak buhranı yaşamıştır.

12 Eylül yönetimi, Amerikancı bir iktidara dikensiz gül bahçesi, biz Türklere de siyasi/ideolojik bataklık bırakmıştır.

Özal dönemi, ilan edilmemiş bir iç savaşın dipçik ve süngüyle bastırılmasının ardından zorlamayla, dayatmayla ve yapay biçimde oluşturulan bir yağmacılar partisi iktidarı demektir. Bu parti siyaset sosyolojısı anlamında bir parti değil, yalnızca iktidar olmaya ve iktidarda kalmaya odaklanmış bir çıkar şebekesiydi; nitekim Parti olmadığı muhalefete düşer düşmez un ufak olmasından da belli değil mi?

Ol sebeple de adını Yanayatan Partisi diye değiştirmiştim.
Amma velakin bununla da kalmadı; Demokrat Parti/Adalet Parti geleneğinin devamı olmak iddiasındaki DYP'yı de kendine benzetti, böylece onun da sonunu hazırladı.

Özal dönemi gizli bir siyasi fetret dönemidir; orta sınıfı güçlendirmek iddialarıyla geldiği halde Neo-Liberal politikaları sebebiyle de sosyal bir fetret dönemidir de aslında, sosyal çözülmeyi hızlandırmıştır, Bu siyasi ve sosyal çözülme, ANAP'ın dağılmasıyla başlayan merkez partilerinin erime sürecine paralel olarak yoksul ve çaresiz kesimleri siyasal dinciliğin kucağına itmiştir.

Ve bir kültürel/ahlaki erozyon, aşınma dönemidir o dönem.
TRT Canlı yayınında, kullandığı son model otomobilin teybine arabesk kaset koyup korsan TV ve radyoları alabildiğine serbest bırakan bir adamın hükümet ettiği bir Türkiye'de nasıl bir kültür yaratılmasını bekliyordunuz ki?!!

Ogün İle bugün arasında fark yok “Türkiye'deki televizyon kanalları"nda Aşk meşk merkezli entrika, alavere dalavere, kimin eli kimin cebinde hikâyelerinin anlatıldığı bu dizlerde çok zengin, çok yakışıklı erkeklerin, çok güzel kadınların, lüks villalarda, lüks otomobillerde, çok pahalı elbiseler içinde geçen karmakarışık aşk olayları ile halk uyutuluyor.
Ogün İle bugün arasında fark yok Umut sömürüsü! - Bu ülke Yıllardır Ekranlardan Ütülmekte Olumsuz olan şeyleri olumlu olarak göstermekteler Ele geçirdikleri Ekranlardan..
Yıllardır Millet, kendini bir türlü ekranlarda göremiyor
İzdivaç programlarının reytinglerine bakacaksın…
Gerçek şudur:Güne kadın programları ile başlayıp geceyi dizi ve televizyon programları ile bitiren insanlarımız kitlesel bir uykuya yatırılmıştır..
Vur patlasın çal oynasın… Her şey önümüze sunulmuş, bunlarla eğlenin diyorlar bizlere.?
Bu vasatta Millet, bütün bu olup bitenlerden haberdar olmasın, gerçekleri görmesin, Amerika merkezli şeytan planlarını duymasın, görmesin, bilmesin diye televizyon başına oturtulmuş, çakılmış, sabitlenmiş durumdadır..

Millet mıh gibi çakılıp, pür dikkat izlediği televizyon dizileri insanımızı içinde yaşadığı gerçek dünyadan uzaklaştırıp başka sanal dünyalarda gezdiriyor, uyutuyor, uyuşturuyor, beynini yıkıyor, embesilleştiriyor. Aşk meşk merkezli entrika, alavere dalavere, kimin eli kimin cebinde hikâyelerinin anlatıldığı bu dizlerde çok zengin, çok yakışıklı erkeklerin, çok güzel kadınların, lüks villalarda, lüks otomobillerde, çok pahalı elbiseler içinde geçen karmakarışık aşk olayları ile halk uyutuluyor.

Peş peşe dizilen…Tespihin taneleridir. Bir yönü ile görgüsüzlükleri Görgüsüzlük etme ayıp diyorlardı özetle, anlayana. Semra Özal'ı nasıl anlatacağımı ben de bilmiyorum. Tavernada eğlence düzenlemiş papatyalar
https://3.bp.blogspot.com/-C53t5jDWGvI/WU2ZrKyUaNI/AAAAAAAALpg/g2h-fz6kEeAxGW01Ru0cbMjbYqlKt4MQQCLcBGAs/s1600/Pe%25C5%259F%2Bpe%25C5%259Fe%2Bdizilen%25E2%2580%25A6Tespihin%2Btaneleridir.%2BBir%2By%25C3%25B6n%25C3%25BC%2Bile%2Bg%25C3%25B6rg%25C3%25BCs%25C3%25BCzl%25C3%25BCkleri%2BG%25C3%25B6rg%25C3%25BCs%25C3%25BCzl%25C3%25BCk%2Betme%2Bay%25C4%25B1p%2Bdiyorlard%25C4%25B1%2B%25C3%25B6zetle%252C%2Banlayana.%2BSemra%2B%25C3%2596zal%2527%25C4%25B1%2Bnas%25C4%25B1l%2Banlataca%25C4%259F%25C4%25B1m%25C4%25B1%2Bben%2Bde%2Bbilmiyorum.%2BTavernada%2Be%25C4%259Flence%2Bd%25C3%25BCzenlemi%25C5%259F%2Bpapatyalar%2B%25282%2529.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-9pfyOEvPsrA/WU2Zq0HzrOI/AAAAAAAALpc/jsP8LIQognwMBPnk1QoL_Uul4uZJpmAHACLcBGAs/s1600/Pe%25C5%259F%2Bpe%25C5%259Fe%2Bdizilen%25E2%2580%25A6Tespihin%2Btaneleridir.%2BBir%2By%25C3%25B6n%25C3%25BC%2Bile%2Bg%25C3%25B6rg%25C3%25BCs%25C3%25BCzl%25C3%25BCkleri%2BG%25C3%25B6rg%25C3%25BCs%25C3%25BCzl%25C3%25BCk%2Betme%2Bay%25C4%25B1p%2Bdiyorlard%25C4%25B1%2B%25C3%25B6zetle%252C%2Banlayana.%2BSemra%2B%25C3%2596zal%2527%25C4%25B1%2Bnas%25C4%25B1l%2Banlataca%25C4%259F%25C4%25B1m%25C4%25B1%2Bben%2Bde%2Bbilmiyorum.%2BTavernada%2Be%25C4%259Flence%2Bd%25C3%25BCzenlemi%25C5%259F%2Bpapatyalar.jpg

Gönderen Yönetici . Siz Bu Kayıt İçin Herhangi Bir Yanıt Takip Edebilirsiniz RSS 2.0 Yasal Uyarı: Yayınlanan/haberin Tüm Hakları Tarafsız Haber ve Matbaacılık A.Ş'ye Aittir.Yazıların Sorumluluğu Yazarlarına Aittir. Kaynak Gösterilse Dahi Köşe Yazısı/Haberin Tamamı Özel İzin Alınmadan Kullanılamaz. Ancak Alıntılanan Köşe YazısıHaberin Bir Bölümü, Alıntılanan Habere Aktif Bağlantı Verilerek Kullanılabilir.

Bu Yazıyı Paylaşın;

Yazı Linki:
Site kodu:
Forum kodu:

Güncel Döviz, Altın Fiyatları

altın fiyatları altın

Köşe Yazıları

Haftalık E-bülten üyeliği için aşağıdaki alana E-posta adresinizi yazın

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Tarafsız Habere aittir. Alıntı yapılsa bile kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2008 - 2017 Copyright © Tüm Hakları Saklıdır. CRM Bilişim Group..