Küresel faizci George Soros ve Yahudi Lobisi

Küresel faizci George Soros ve Yahudi Lobisi, CFR ve Rand Cooperation tarafından, İstanbul Belediyesi Başkanı iken nasıl keşfedildiğini, kimlerle tanıştırıldığını, Kısacası “AKP’yi kurduran Siyonizmdir.” Eşbaşkanı olarak övündüğü Büyük Orta Doğu Projesinin Yaratıcısı olması gibi pek çok özellikle tanıyabilirsiniz."Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz”, siz BOP’un Proje partisi AKP'nin izlediği siyasete bakınız ve bu siyasetten kimin fayda sağladığına bakınız, her yolda Roma değil Kudüs çıkacaktır karşınıza.
https://3.bp.blogspot.com/-a_IPGS9qsgQ/WVBvTZV9k2I/AAAAAAAALrU/9Yq97DjGG70hy_d9v5-4D_-wNXJGAypiACLcBGAs/s1600/K%25C3%25BCresel%2Bfaizci%2BGeorge%2BSoros%2Bve%2BYahudi%2BLobisi%252C%2BCFR%2Bve%2BRand%2BCooperation%2Btaraf%25C4%25B1ndan%252C%2B%25C4%25B0stanbul%2BBelediyesi%2BBa%25C5%259Fkan%25C4%25B1%2Biken%2Bnas%25C4%25B1l%2Bke%25C5%259Ffedildi%25C4%259Fini%252C%2Bkimlerle%2Btan%25C4%25B1%25C5%259Ft%25C4%25B1r%25C4%25B1ld%25C4%25B1%25C4%259F%25C4%25B1n%25C4%25B1%252C%2BK%25C4%25B1sacas%25C4%25B1%2B%25E2%2580%259CAKP%25E2%2580%2599yi%2Bkurduran%2BSiyonizmdir.%25E2%2580%259D%2BE%25C5%259Fba%25C5%259Fkan%25C4%25B1%2Bolarak%2B%25C3%25B6v%25C3%25BCnd%25C3%25BC%25C4%259F%25C3%25BC%2BB%25C3%25BC.jpg 
Bu adam kim? Soldakini tanıyoruz zaten, Mankurtların canı ciğeri kıymetlisi cia ve siyonist ajani Ağlak kardinal Gülen.!
Peki sarıldığı adam kim?
"Abraham Foxman".


B'nai B'rith'e bağlı Yahudi Lobisi ADL'nin başkanı.
Eşbaşkanlığa "yahudi üstün hizmet ödülü" veren kişi.

Kimin eli kimin cebinde belli değil.
Aslında gayet belli, gayet ortada.
Türkiye'yi CIA ve Yahudi bağlantılı insanlar yönetiyor.
ABD'nin en üst düzey Yahudi siyonist kuruluşu ADL - Bağlantı daki İkinci Görsele Bakarsanız anlarsınız Kimlerin yönetiğini


Kısacası; CHP, MHP, gibi partiler AKP'nin alternatifi değil, ortağıdır.
BOP Projesi. Ne yapılıyorsa, o proje gerçekleşsin diye yapılıyor. Emperyalizm, hedef ülkelerde iki kanadı da denetimde tutmak zorundadır. Bu nedenle KONTROLLÜ bir muhalefeti, yine kendi denetlediği iktidarın karşısına koymaktadır. Çeşitli parababaları ve vakıflar, gerek iktidar, gerekse ‘üretilmiş MUHALEFET’e maddi manevi destek sağlamaktadır.. Böylece her cenahı denetimde tutarlar. Milliyetçilerin ; ‘Üretilmiş Muhalefet’den haberdar olmaları şarttır.

“Zehir altın kupada sunulur, bunu unutma!”
İkinci İsrail Geldi dibimizde.Nil'den Fırat'a Büyük İsrail Devleti.
“sahne önündekiler”le “sahne arkasındakiler”i ayırt edebilmek, nerede durduğumuzu ve nereye gittiğimizi görmek için şarttır.sahnenin arkasını görmek.
Sahne önündekiler o kadar güzel, yumuşak, iyicil maskelerle ortalıktalar ki, arkadaki kan içicileri görmek zorlaşıyor. Her kanaldan dünyaya akan yalan rüzgârının sonucunda, toplumlar sahnedeki oyunu göremedikleri gibi, onları aldatan maskeli aktörlerin savunucularına dönüşüyorlar. Hani, “Ne yapmalı?” diye soranlar var ya…
Bize göre bu konuda yapılacak en temel görev, önce sahne arkasını görmeyi öğrenmek, sonra da görmeyenlere göstermektir.

 ABD’nin 100 yıllık “4 ayaklı K…istan” planı işliyor! Irak işgal edilerek parçalandı ve kuzeyi Barzani’ye teslim edildi. BOP Projesi Kapsamında İç savaş çıkarılan Suriye’nin kuzeyi terörist PKK’nın uzantısı PYD’ye bırakıldı.
Paniğe kapılan BOP projesi akp çıkmış sanki olandan bitenden haberi yokmuş gibi nara atıyor : kuzey suriye de kurulacak devlete izin vermeyecekmiş zaten tüm taşları siz döşediniz . “ 31 Aralık 2012 Suriye sınırının sıfır noktasında muhalif lider Muaz el Hatib'i yanına alarak Esad'a : ‘Ey Esed biz seni artık tanımıyoruz. Artık defol’ Diyen benim dedem değildi - İşte Kankan olan o Barzani, Senin siyasetin sayesinde, “Birleşik Kürdistan” denilen, Büyük İsrail Devleti’nin ilk parçasını koparmış oldu. Senin eşbaşkan olduğun Proje Sayesinde Suriye politikasıyla da Suriye parçasını olgunlaştırma yoluna soktu. Oslo'da görüştüler, Habur'da karşıladılar, Açılım Süreci ile alan ve hakimiyet verdiler, Dolmabahçe'de mutabakat yaptılar.. "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz”, siz BOP’un Proje partisi AKP'nin izlediği siyasete bakınız ve bu siyasetten kimin fayda sağladığına bakınız, her yolda Roma değil Kudüs çıkacaktır karşınıza.

https://1.bp.blogspot.com/-kQJNvdeVG9E/WVBviiokVhI/AAAAAAAALrY/XRScqy8A_DknSLRKuUQsrYaBj9ayFW-DgCLcBGAs/s1600/ABD%25E2%2580%2599nin%2B100%2By%25C4%25B1ll%25C4%25B1k%2B%25E2%2580%259C4%2Bayakl%25C4%25B1%2BK%25E2%2580%25A6istan%25E2%2580%259D%2Bplan%25C4%25B1%2Bi%25C5%259Fliyor%2521%2BIrak%2Bi%25C5%259Fgal%2Bedilerek%2Bpar%25C3%25A7aland%25C4%25B1%2Bve%2Bkuzeyi%2BBarzani%25E2%2580%2599ye%2Bteslim%2Bedildi.%2BBOP%2BProjesi%2BKapsam%25C4%25B1nda%2B%25C4%25B0%25C3%25A7%2Bsava%25C5%259F%2B%25C3%25A7%25C4%25B1kar%25C4%25B1lan%2BSuriye%25E2%2580%2599nin%2Bkuzeyi%2Bter%25C3%25B6rist%2BPKK%25E2%2580%2599n%25C4%25B1n%2Buzant%25C4%25B1s%25C4%25B1%2BPYD%25E2%2580%2599ye%2Bb%25C4%25B1rak%25C4%25B1ld%25C4%25B1..jpg
 “…Bu sessizlik bir gün bozulacak ve o gün neler olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Çünkü, ülkesi işgale uğrayanların sessizliği kanlı katliamlarla bozulur. ‘‘
https://4.bp.blogspot.com/-OqOGr9v7WJU/WVBwni4sZOI/AAAAAAAALrk/odXp_1czjdkntyVfA9acLJLRp-aa5ogggCLcBGAs/s1600/%25E2%2580%259C%25E2%2580%25A6Bu%2Bsessizlik%2Bbir%2Bg%25C3%25BCn%2Bbozulacak%2Bve%2Bo%2Bg%25C3%25BCn%2Bneler%2Bolabilece%25C4%259Fini%2Bd%25C3%25BC%25C5%259F%25C3%25BCnmek%2Bbile%2Bistemiyorum.%2B%25C3%2587%25C3%25BCnk%25C3%25BC%252C%2B%25C3%25BClkesi%2Bi%25C5%259Fgale%2Bu%25C4%259Frayanlar%25C4%25B1n%2Bsessizli%25C4%259Fi%2Bkanl%25C4%25B1%2Bkatliamlarla%2Bbozulur.%2B%25E2%2580%2598%25E2%2580%2598.jpg
-Bop’da hop yoktur. Emperyalizme 50 yıldır hizmette kusur etmeyen İsrail Yerine bölgede, Kürtler devreye sokulmak istenmektedir. Üstelik Kürtler, İsrail gibi sadece Araplarla değil, Acemlerle de savaştırılmak istenmektedir. Bu güne kadar 4 ayrı ülkenin sınırları içerisinde parçalı bulundurulması, klinik vaka Apo’nun şu sıralar koçbaşı olarak bölgede kullanılma planı tesadüfi değildir. İngiliz Dışişleri Bakanlığının gizlilik süresi sona ererek açıklanan arşivlerinde[10] “Kürtlere her ne kadar inanmasak da onları kullanmamız çıkarlarımız gereğidir” yine bir başka belgesinde. “Bir tek Kürt devleti mi kurulacak yoksa birçok küçük Kürt devleti mi kurulacağı düşünülecektir” demektedir. Dümen suyuna girilen, faşist zorbalara ve saraylarında ağırladıkları din simsarlarına talkını veren Amerikalıların anayasasının 14/3 maddesinde, “Amerikan Anayasası üzerine yemin eden senatör ve milletvekilleri vatana ihanet, barışı bozma, isyan ya da ayaklanma içinde olamaz. Bunları yapanlara herhangi bir biçimde yardım edemez. Ya da destekleyemez. Böyle davrananlar Kongre’den atılır ve yargılanırlar. Bu tüm kamu görevlileri için geçerlidir.” demektedir.

Bilinmelidir ki Amerika ve İsrail hesabına çalışmış kişilerin sonu hiçliktir, kendilerine büyük bir sadakatle, 30 yıl hizmet eden Şah Rıza Pehlevi, Hüsnü Mübarek gibi niceleri, miatlarını doldurduklarında deliğe süpürülmüştür…
BOP yeni bir proje değildir. Amerika’nın itibarlı adamlarından, E. Clark bir yazısında ‘Altı yüzyıllık bir yakın tarih bize öğretmiştir ki, Türkleri değiştirmek konusunda nefes tüketmenin bir yararı yoktur. Türklerin egemenliğine Anadolu’da son vermekten başka bir çare kalmamıştır. Onu değiştirmek söz konusu değildir. Tek umut Anadolu’da Türk egemenliğine son vermektir.” Her konuda RTE düzenine koltuk değnekliği yapmış siyasi liderler de bugün ‘RTE’nin vatana ihanet ettiğini’ alenen söyleyebiliyorlar.

(Ali Özoğlu -Şifre Çözüldü)
Görsel; 1 Nolu L Tipi Cezaevi B 3 üst Tecrit Hücresi - SİLİVRİ 11.12.2011
  1. Biz Unutmuyoruz. Hatırlatıyoruz!!. Birinci Dünya Savaşı hala devam ediyor. Emperyalist proje Ortadoğu’da yarım kalan projeyi tamamlamaya çalışıyor. Fetö'nün yatağından yeni çıkanlar(ki, daha yatak soğumadı), boy abdesti bile almadan,Sağa Sola FETÖCÜ olmakla suçluyor.

  2. ÇÜŞ diyeceğim de, yük taşıyan karakaçan gücenir. Ülkem bataklığa sürüklendiği için, fıkraya dönen mecliste, vekilimsilerin içler acısı haline gülemiyoruz. ''Milli ordusuna kumpas kuran Yapı , Türk Milletinede kumpas kurar.'' - Gayrı milli ve gayrı dînî güç merkezlerinin ekmeğine yağ sürenlerin bu ülkeye fayda sağlayamayacağını çok iyi bilir” dedikten sonra; “Kendi ülkesinin millî ordusuna kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını çok iyi bilir....

Gönderen Yönetici . Siz Bu Kayıt İçin Herhangi Bir Yanıt Takip Edebilirsiniz RSS 2.0 Yasal Uyarı: Yayınlanan/haberin Tüm Hakları Tarafsız Haber ve Matbaacılık A.Ş'ye Aittir.Yazıların Sorumluluğu Yazarlarına Aittir. Kaynak Gösterilse Dahi Köşe Yazısı/Haberin Tamamı Özel İzin Alınmadan Kullanılamaz. Ancak Alıntılanan Köşe YazısıHaberin Bir Bölümü, Alıntılanan Habere Aktif Bağlantı Verilerek Kullanılabilir.

Bu Yazıyı Paylaşın;

Yazı Linki:
Site kodu:
Forum kodu:

Güncel Döviz, Altın Fiyatları

altın fiyatları altın

Köşe Yazıları

Haftalık E-bülten üyeliği için aşağıdaki alana E-posta adresinizi yazın

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Tarafsız Habere aittir. Alıntı yapılsa bile kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2008 - 2017 Copyright © Tüm Hakları Saklıdır. CRM Bilişim Group..