Kitlelerin tepkileri hep aynıdır.

Kitlelerin tepkileri hep aynıdır. Yapılan yanlışlığı gözlerine de soksanız, sanki hiç yokmuş, yanlış yapılmamış gibi ait oldukları güruha sadakatlerine kaldıkları yerden devam ederler.  fark etmez. Kendi çıkarıyla çatışmadığı sürece, kitle içindeki birey sorgulamaz; itaat eder.

Kitleyi etkileyecek kimsenin, elindeki nedenleri mantık süzgecinden geçirmesinin gereği yoktur; işi alabildiğine güçlü imajlara dökmek, abartmaya kaçmak ve sürekli aynı şeyi yinelemek amaca ulaşmasını sağlar.

Kitle: davranışında içtepisel, değişken ve aşırı duyarlıdır; hemen yalnızca bilinçdışının yönetimi altında bulunur. Kitleye egemen içtepiler, duruma göre yüce ya da acımasız, atılgan yada korkak nitelik taşıyabilir. Ama hepsinde de dediğini yaptıran zorlayıcı bir özellik saklıdır. Öyle ki, bazen kişisel çıkarlar, hatta özyaşamı sürdürme kaygısı bireyin gözüne görünmez olur. hiçbir eylem kitlede önceden düşünülüp tasarlanmaz. Kimi şeyleri ele geçirmek için tutkuyla davrandığı zaman bile uzun sürmez bu davranışı, bir istekte sürekli karar kılma gücünden yoksundur. Gönlünde uyanan güçlü arzuların ertelenmesine katlanamaz, her şeye gücüyeterlilik gibi bir duygu içinde yaşar. Kitle bireyi “olmaz” diye bir şey bilmez.

Kitle, etkilenmelere alabildiğine açık ve safdildir. Eleştirilere yer vermez davranışında, olanaksız diye bir şey tanımaz. Çağrışım yoluyla birbirini sürükleyip getiren ve yalıtık bireylerin özgür düşlemlerinde (fantazya) rastlanıp ulusal hiçbir mekanizma tarafından gerçeğe uygunluğu denetlenmeyen imgelerle düşünür. Duyguları her zaman pek yalın ve coşkulu özellik gösterir. Yani kitle için ne kuşku, ne kesinlikten uzaklık diye bir şey vardır.

Bir anda en son noktaya vardırır işi; alt tarafı bir kuşku göz açıp kapamadan kaya gibi kesinlik kazanır. Hafif bir antipatiden azgın bir nefret doğup çıkar ortaya.

Kitlenin kendisi tüm aşırılıklara eğilim gösterdiği gibi onu coşturup heyecanlandırmak da yine ancak aşırı uyarılarla gerçekleşir. Kitleyi etkileyecek kimsenin, elindeki nedenleri mantık süzgecinden geçirmesinin gereği yoktur: işi alabildiğine güçlü imgelere dökmek, abartmaya kaçmak ve sürekli aynı şeyi yinelemek amaca ulaşılmasını sağlar. Kitle “gerçek” ve “düzmece” konusunda kuşku nedir tanımaz. Öte yandan kendisinde büyük bir gücün varlığı, bilinci içinde yaşar. hoşgörüsüzdür. Güce saygı duyar, bir çeşit güçsüzlük belirtisi  Üstün bildiği kişilerde aradığı güçlülük, hatta zorbalıktır. Egemenlik ve baskı altına alınmayı, efendisinden korkmayı ister. Gerçekte düpedüz tutucu karakter taşır. Tüm yenilik ve ilerlemelerden nefret eder, geleneğe karşı sınırsız bir saygı duyar.
- Ve kitlenin üzerinde durulacak son bir özelliği varsa, gerçek açlığı diye bir şeyi asla tanımamasıdır. Hep illüzyonlara (hayal) kucak açar, illüzyonlardan asla yoksun kalamaz.Gerçek olmayana her zaman gerçek olandan önce yer verir. Gerçekdışı’nın da etkisine gerçek gibi açıktır; bu ikisini birbirinden ayırmaya eğilim duymaz.
Kitle uysal bir sürü gibidir, başında bir efendi olmadan yaşayamaz. İtaate karşı öylesine bir susamışlık içindedir ki ortaya çıkıp kendisini efendi ilan edecek herkese içgüdüsel bir boyun eğişle karşılık.

  Sigmund Freud, Kitle Psikolojisi

https://2.bp.blogspot.com/-aA1URfq9b7I/WmVdgaEUqoI/AAAAAAAAQfk/SNT8z9Xd8TMW2jxncjxtFmylHMNUjKGfwCLcBGAs/s1600/Kitlelerin%2Btepkileri%2Bhep%2Bayn%25C4%25B1d%25C4%25B1r.%2BYap%25C4%25B1lan%2Byanl%25C4%25B1%25C5%259Fl%25C4%25B1%25C4%259F%25C4%25B1%2Bg%25C3%25B6zlerine%2Bde%2Bsoksan%25C4%25B1z%252C%2Bsanki%2Bhi%25C3%25A7%2Byokmu%25C5%259F%252C%2Byanl%25C4%25B1%25C5%259F%2Byap%25C4%25B1lmam%25C4%25B1%25C5%259F%2Bgibi%2Bait%2Bolduklar%25C4%25B1%2Bg%25C3%25BCruha%2Bsadakatlerine%2Bkald%25C4%25B1klar%25C4%25B1%2Byerden%2Bdevam%2Bederler.%2B%2Bfark%2Betmez.%2BKendi%2B%25C3%25A7%25C4%25B1kar%25C4%25B1yla%2B%25C3%25A7at%25C4%25B1%25C5%259Fmad%25C4%25B1%25C4%259F%25C4%25B1%2Bs%25C3%25BCrece.jpg

Gönderen Yönetici . Siz Bu Kayıt İçin Herhangi Bir Yanıt Takip Edebilirsiniz RSS 2.0 Yasal Uyarı: Yayınlanan/haberin Tüm Hakları - .Yazıların Sorumluluğu Yazarlarına Aittir. Kaynak Gösterilse Dahi Köşe Yazısı/Haberin Tamamı Özel İzin Alınmadan Kullanılamaz. Ancak Alıntılanan Köşe YazısıHaberin Bir Bölümü, Alıntılanan Habere Aktif Bağlantı Verilerek Kullanılabilir.

Bu Yazıyı Paylaşın;

Yazı Linki:
Site kodu:
Forum kodu:

Güncel Döviz Fiyatları

Köşe Yazıları

Haftalık E-bülten üyeliği için aşağıdaki alana E-posta adresinizi yazın

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Tarafsız Habere aittir. Alıntı yapılsa bile kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2007 - 2018 Copyright © Tüm Hakları Saklıdır..