Tek Millet, Tek Vatan, Tek Dil, Tek Bayrak, Tek Devlet!

Emperyalizme karşı Türk devletini kuran Türktür

Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin Batı sömürgeciliğine karşı verdiği Bağımsızlık Savaşı sonucunda kurulmuştu. Bu mücadele aslında tarihsel olarak da bir ilke işaret etmekteydi. İlk kez bir mazlum millet sömürgecileri yenilgiye uğratarak bağımsız bir ulus devlet kuruyordu. Bu ulus devletin de tek bir asli unsuru vardı: Türk milleti. Atatürk de Türk milletini tanımlarken bu tarihsel gerçeği temel alıyordu ve ona gönderme yapıyordu:“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” diyerek aslında tüm ezilen dünya için de geçerli olacak bir ulus tanımı yapıyordu.

Evet, Türklük gerçekten de binlerce senedir, insanlık tarihine damgasını vuran bir medeniyete ve Orta Asya’ya kadar dayanan bir Türk soyuna gönderme yapar, ancak Türk milleti bu yapıya zaman içerisinde katılan farklı etnik yapıları da özümseyerek günümüze kadar gelmiştir. Bu özümsemenin en son örneği de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ortaya çıkmıştı.

Sömürgeciye karşı savaşa katılan tüm halk, Türk milletini oluşturmuştu. Lozan’da belirtildiği gibi Türkiye’de müslüman azınlık yoktu çünkü Rum, Ermeni ve Yahudiler dışında tüm halk Batı sömürgeciliğine karşı mücadele etmişti. Bu mücadele de Türk milletini oluşturmuştu. Türkiye’nin tek asli unsuru da Türk milleti olmuştu. Bu kimlik de belirtilenler dışında tüm halkı kapsamıştı. Burada ne bir üst kimlik ne de mozaik yapı vardı. Sadece Türk milleti vardı.

Lozan’da Batı sömürgecileriyle en çok mücadele ettiğimiz konu gene azınlıklar meselesi olmuştu. Emperyalistler özellikle Kürt kökenlileri azınlık olarak tanımlamak için çok gayret sarfetmiş ancak başarılı olamamıştı. Bu emperyalizmin genel etnik parçalara bölerek ezilen ulusu parçalama stratejisine uygun olarak geleceğe dönük bir yatırım olarak planlanmıştı ancak başarılı olmadı. Aynı plan bugün yeniden daha da kapsamlı bir şekilde devreye sokulmaktadır.

Türkiyelilikten Türksüzlüğe

Tüm liberal, İslamcı ve enternasyonalist sol akımların birleştiği bir ideolojik argüman vardır. Türklük kavramı kısıtlayıcı ve dışlayıcı bulunmaktadır. Kimi bu fikri İslam ümmeti adına, kimi enternasyonal proletarya adına, kimi de liberal, küreselleşmiş, ulusal sınırların kısıtlayıcılığından kurtulmuş bir dünya adına savunmaktadır. Argüman ortak olduğu gibi önerilen Türkiyelilik kimliği de ortaktır.

Türkiyelilik ya da mozaikçilik adına, kapsayıcı olmak adına Türklük inkar edilir. Türk milleti ilk olarak parçalarına ayrılır ardından da “biz sizi daha kapsayıcı bir Türkiyelilik kimliği altında birleştiriyoruz” denir. Oysa artık bu parçalar birleşemez. Her gruba ayrı bir kimlik bulunarak aslında en sonunda Türkiye’de Türk bırakılmaz. Bu da Türksüzlük aşamasıdır ve Anadolu’da emperyalizimin en çok ulaşmak istediği aşama da budur.

Millet olma vasfını kaybetmiş bir topluluğun artık varlığını koruması mümkün değildir. Emperyalizm bu parçalı yapıyı kolayca egemenliği altına alacaktır. Kapsayıcı olmak iddiasındakiler aslında tasfiye edici olurlar ve teslimiyetin en önemli hamlesini gerçekleştirirler. Bu teslimiyete karşı Atatürk’ün kurduğu bir millet modeli vardır.

Atatürk’ün millet modeli

Atatürk dönemi Türkiyesi, bir çok konuda olduğu gibi millet modeli ortaya koymak ve milli kimliği doğru bir şekilde gerçekleştirip, sağlam bir yapı geliştirmek açısından da en geçerli örneği vermişti.

Milliyetçilikle millet emperyalizme karşı birbirine kenetlenmiştir. Halkçılıkla metropol uzantısı iç sömürücüler tasfiye edilmiştir. Devletçilik bunun ekonomik yapısını,Cumhuriyetçilik siyasi yapısını kurmuştur. Laiklikle Türk milleti ümmet tanımlamaları içinde sünni, alevi olarak anılmaktan uzaklaşmıştır. Tüm bunlar mazlum millet devrimciliğidir. Kaynaşmış, kenetlenmiş Türk milleti sömürgeciyle mücadelesindemilliyetçi-halkçı altı ok programıyla oluşmuştur. Millet kendi tarihinden gelen güçle birleşerek dirilmiştir. Artık Türk herhangi bir etnik kimliğin üyesi, bir mezhebin takipçisi ya da başka bir şey değildir, milletin ferdirir.

Atatürk herhangi bir federalizm tartışmasına girmemiştir bile. Tek bir Türk milletinin tek devletini kurmuştur ve bu da üniter yapıda merkezi bir kuruluştur. Daha sonraları Irak gibi ezilen dünya devrimlerine sahne olmuş ülkelerde yapılan özerklik, kültürel haklar gibi uygulamalar Türkiye’de görülmemiştir.

Aksine tüm ülke Türk kültürü ve kimliğiyle birleştirilmiştir. Bunun da en önemli aracı Türk dilinin yaygınlaştırılması olmuştur. Eğitim sadece Türkçe yapılmıştır. Ulus yapısının en önemli yapıtaşı olan dil en çok kollanan olmuştur. Millet tek bayrak altında birleştirilmiştir.

Parçalanmaya karşı Türk birliği: Tek millet, tek dil, tek devlet

Bu millet modelinin korunması, zarar gördüğü noktalardan yeniden birliğe götürülmesi bugün uygulayacağımız ana strateji olmalıdır. Millet yapısında oluşturulmaya çalışılan gediklere izin verilmemeli, birlik konusunda ısrarcı olunmalıdır. Birliğin zemini Türklüktür. Türkiye’de Türk kimliğinden bağımsız ve ona karşı gelişen hiçbir azınlığın varlığı kabul edilmemeli, bu azınlıkları yaratmaya çalışan akımlarla mücadele edilmelidir.

Özellikle Kürt bölücülüğüne ve Alevilerin bir mezhep tuzağına düşürülmesine karşı Türk birliği politikası izlenmelidir.

Türk birliği stratejisi tüm Türkiye çapında uygulanmalıdır. AB ve ABD farklı araçlarla ve farklı uzantılarla Türkiye’yi sömürgeleştirmek isteseler de özünde aynı yöntemleri kullanmaktadırlar. Türk toprağına, milletine, diline ve bayrağına her alanda sahip çıkmalıdır.

Millet parçalanamaz, devlet yıkılamaz, bayrak indirilmez, Türk dili unutturulamaz.

Türk birliği stratejisinin sloganı açıktır ve bu ilke sonuna kadar korunmalıdır:

Tek millet, tek dil, tek bayrak, tek devlet!

Gönderen Yönetici . Siz Bu Kayıt İçin Herhangi Bir Yanıt Takip Edebilirsiniz RSS 2.0 Yasal Uyarı: Yayınlanan/haberin Tüm Hakları Tarafsız Haber ve Matbaacılık A.Ş'ye Aittir.Yazıların Sorumluluğu Yazarlarına Aittir. Kaynak Gösterilse Dahi Köşe Yazısı/Haberin Tamamı Özel İzin Alınmadan Kullanılamaz. Ancak Alıntılanan Köşe YazısıHaberin Bir Bölümü, Alıntılanan Habere Aktif Bağlantı Verilerek Kullanılabilir.

Bu Yazıyı Paylaşın;

Yazı Linki:
Site kodu:
Forum kodu:

Güncel Döviz, Altın Fiyatları

altın fiyatları altın

Köşe Yazıları

Haftalık E-bülten üyeliği için aşağıdaki alana E-posta adresinizi yazın

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Tarafsız Habere aittir. Alıntı yapılsa bile kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2008 - 2017 Copyright © Tüm Hakları Saklıdır. CRM Bilişim Group..